Criteris d’avaluació i recuperació

 

ESO

Es faran proves de cada unitat, en total 3 proves per trimestre. Els exàmens inclouran preguntes de l’últim tema tractat i/o dels temes anteriors (8 punts de l’últim tema tractat i 2 punts dels temes anteriors).

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana aritmètica de les notes d’exàmens i el treball de classe (exercicis, treball a classe,etc).  En 1r,2n i 3r d’ESO els exàmens tindran un pes del 70% de la nota i el treball de classe el 30%. En el cas de 4t d’ESO  els exàmens tindran un pes de 80% i el treball a classe d’un 20%.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5.  De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota de un 3 (en aquest cas caldrà anar a recuperació).  En cas de no superar el primer i/o el segon trimestre, es podran recuperar al llarg del següent trimestre mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs.

En altres recuperacions (setembre, febrer) sempre s’ha de recuperar tot el curs.

 

1r de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana de notes d’exàmens i el treball de classe.  Es faran dos tipus d’exàmens: exàmens de tema i exàmens globals.  Els primers tindran un pes del 75% de la nota i els segons del 25%.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5.  De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota de un 3 (en aquest cas caldrà anar a recuperació).  En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del següent trimestre mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs.

En altres recuperacions (setembre, febrer) sempre s’ha de recuperar tot el curs.

2n de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens (90%) i el treball de classe i/o exercicis per entregar (10%). Es realitzaran 2 examens  per avaluació, i aquest últim contindrà algun exercici dels temes anteriors (25% de la nota). A més, per fer la mitjana aritmètica, la nota mínima és un 3.

Per aprovar la matèria cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5.  De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota de un 3 (en aquest cas caldrà fer la recuperació).

 

 

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.