Operacions combinades

Els enunciats d’aquests exercicis han estat trets de la web de toomates 3-(5+6-4)=[expand title=”solució”]3-7=-4[/expand] -4-[6-(5-9)]=[expand title=”solució”]-4-(6-(-4))=-4-(6+4)=-4-10=-14[/expand] -5·(-2)-(7-4)·(-6)=[expand title=”solució”]10-3·(-6)=10-(-18)=10+18=28[/expand] 5-2·(-4)+8=[expand title=”solució”]5-(-8)+8=5+8+8=21[/expand] -3+7·2-5·-2=[expand title=”solució”]-3+14-(-10)=-3+14+10=21[/expand] 2·(-5)=[expand title=”solució”]-10+6=-4[/expand] -[-(8+6)+(5-3)]-8=[expand title=”solució”]-(-(14)+2)-8=-(-14+2)-8=-(-12)-8=12-8=4[/expand] -(8-3)-(4+2)-(9-2)·3=[expand title=”solució”]-5-6-7·3=-11-21=-32[/expand] 5+[4·(6+7-5)]=[expand title=”solució”]5+(4·8)=5+32=37[/expand] 14:7+6·(7-5)-12=[expand title=”solució”]2+6·2-12=2+12-12=2[/expand] 5+3-(-2)=[expand title=”solució”]5+3+2=10[/expand] 8:(-4)+5·0-9=[expand title=”solució”]-2+0-9=-11[/expand]

Publicat dins de Exercicis, Exercicis, Nombres nauturals i enters | Comentaris tancats a Operacions combinades