Criteris de recuperació de cursos anteriors

Els alumnes de segon, tercer i quart d’ESO que tenen suspeses les matemàtiques del curs anterior, se’ls facilitarà un dossier de treball per preparar un examen de recuperació que es farà durant el segon trimestre. A més, a l’ESO, aprovar les matemàtiques d’un curs recupera automàticament els cursos anteriors.

Els alumnes de 2n de batxillerat que tenen suspeses les matemàtiques de primer, podran recuperar-les mitjançant un examen, que es farà a principis del segon trimestre.

En qualsevol cas, aprovar les matemàtiques d’un curs recupera automàticament els cursos anteriors.

Els comentaris estan tancats.