Criteris de recuperació de cursos anteriors

Els alumnes d’ESO que tenen suspeses les matemàtiques del curs anterior podran recuperar la matèria aprovant els dos primers trimestres del curs actual.

Els alumnes de 2n de batxillerat que tenen suspeses les matemàtiques de primer, podran recuperar-les mitjançant un examen, que es farà a principis del segon trimestre (Gener). Addicionalment, durant el mes de Maig tindran una nova prova extraordinària.

Els comentaris estan tancats.